Cenník

Cenník výkonov

VŠEOBECNÉ
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Vstupné komplexné vyšetrenie 40 € 70 €
Konzultácia 20 € 30 €
Preventívna stomatologická prehliadka 0 € 40 €
Cielené stomatologické vyšetrenie 20 € 30 €
Fokálna infekcia - potvrdenie pre praktického lekára 25 € 25 €
Záloha za rezervovanie termínu 40 € 40 €
Náhrada ušlej mzdy pri neodhlásení termínu deň vopred 40 € 40 €
Krátky administratívny úkon 10 € 15 €
Dlhší administratívny úkon 15 € 20 €
Lokálne ošetrenie 15 € 20 €
RTG snímka intraorálna, bitewing 10 € 15 €
RTG snímka extraorálna - OPG na CD, MAIL 20 € 40 €
3D RTG (CBCT) 60 € 80 €
ANESTÉZIA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Povrchová anestézia - slizničná 5 € 10 €
Infiltračná anestézia 10 € 20 €
Zvodová anestézia 20 € 30 €
Intraligamentová anestézia - 1 zub 10 € 20 €
KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Jednoplôšková výplň zuba - frontálny úsek 90 € 100 €
Dvojplôšková výplň zuba - frontálny úsek 100 € 120 €
Trojplôšková výplň zuba - frontálny úsek 110 € 135 €
Jednoplôšková výplň zuba - distálny úsek 80 € 90 €
Dvojplôšková výplň zuba - distálny úsek 90 € 110 €
Trojplôšková výplň zuba - distálny úsek 100 € 125 €
Dostavba zuba 100 € 100 €
Dostavba zuba FRC čapom 150 € 150 €
Zábrus previslej výplne, zuba 20 € 20 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – jeden zub 10 € 10 €
Dočasné ošetrenie zubného kazu 50 € 55 €
Trepanácia zuba - 1 koreňový kanálik 35 € 45 €
Paliatívne endodontické ošetrenie - 1 koreňový kanálik 50 € 60 €
Endodontické ošetrenie – jeden kanálik 90 € 120 €
Endodontické ošetrenie – ďalší kanálik 50 € 110 €
Aplikácia devitalizačnej vložky 70 € 70 €
Ošetrenie s použitím kofferdamu / blany 30 € 30 €
CHIRURGICKÉ VÝKONY
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 60 € 65 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 70 € 80 €
Extrakcia viackoreňového zuba 90 € 105 €
Sutúra extrakčnej rany - atraumatický šicí materiál 25 € 30 €
Revízia extrakčnej rany 60 € 75 €
Resekcia koreňového hrotu 120 € 170 €
Resekcia koreňového hrotu - ďalší koreň 50 € 65 €
Komplikovaná extrakcia zuba 120 € 145 €
Chirurgická extrakcia zuba 140 € 180 €
Wasmundova plastika 95 € 150 €
Dekapsulácia zuba 60 € 70 €
Chirurgická kyretáž – 1 zub 75 € 75 €
Egalizácia alveolárneho výbežku 75 € 75 €
Extirpácia cysty 100 € 100 €
Vestibuloplastika v čeľusti 120 € 120 €
Vestibuloplastika v sánke 120 € 180 €
Krytie gingiválneho recesu štepom - jeden zub 110 € 116 €
Krytie gingiválneho recesu štepom - ďalší zub 70 € 75 €
Odber parodontopatogénnych baktérií 90 € 90 €
Excízia makkých tkanív 60 € 75 €
Histologické vyšetrenie 35 € 35 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 30 € 42 €
Výmena drénu 15 € 15 €
Odstránenie lokálneho dráždenia 30 € 35 €
Frenulektómia 70 € 110 €
Gingivektómia 70 € 80 €
Nadštandardný spôsob aplikácie lokálneho anestetika (karpulkový) 10 € 10 €
Ošetrenie rany kolagénovou vložkou (Parasorb) 30 € 30 €
Poextrakčné ošetrenie hemostatickou, antiseptickou, antiflogistickou vložkou 30 € 30 €
Lokálna aplikácia ATB - Metronidazol (sol.) 10 € 10 €
Aplikácia aethoxysklerolu 100 € 100 €
IMPLANTOLÓGIA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Zavedenie implantátu 600 € 600 €
Korunka na implantát 600 € 600 €
Zavedenie vhojovacieho valčeka 50 € 50 €
Sinus lift 500 € 500 €
Augmentácia 400 € 400 €
DENTÁLNA HYGIENA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Leštenie výplní 25 € 25 €
Komplexná hygiena (inštruktáž, nácvik, odstránenie zubného kameňa, fluoridácia) 50 € 80 €
Komplexná hygiena u detí (inštruktáž, nácvik, odstránenie zubného kameňa, fluoridácia) 40 € 90 €
Airflow (1 zub) – pieskovanie 2 € 2 €
Pečatenie fisúr – každý zub 20 € 20 €
Domáce bielenie 240 € 240 €
Nosič na bielenie - jeden zubný oblúk 80 € 80 €
Gél na bielenie 50 € 50 €
Zubný šperk 80 € 80 €
PROTETIKA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Brúsenie zuba 30 € 30 €
Odtlačok alginátový 20 € 20 €
Odtlačok silikónový 30 € 30 €
Totálna snímateľná náhrada / protéza 350 € 460 €
Čiastočná snímateľná náhrada / protéza 390 € 500 €
Sňatie fixnej náhrady / 1 zub 80 € 80 €
Rebazácia protetickej náhrady 100 € 100 €
Korunka - kovokeramika 300 € 300 €
Korunka - zirkón 350 € 350 €
Chránič na zuby 100 € 100 €

*V cene sú zahrnuté náklady spojené s prevádzkovaním špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo, dentoalveolárna chirurgia a rádiológia, nadštandardné vybavenie, poistenie zdravotníckeho personálu a nájomných priestorov, administratívne poplatky k výkonu praxe, pravidelné školenie zdravotníckych pracovníkov a pod.

Všeobecné podmienky

Cenník výkonov

VŠEOBECNÉ
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Vstupné komplexné
vyšetrenie
40 € 70 €
Konzultácia 20 € 30 €
Preventívna
stomatologická
prehliadka
0 € 40 €
Cielené
stomatologické
vyšetrenie
20 € 30 €
Fokálna infekcia -
potvrdenie pre
praktického lekára
25 € 25 €
Záloha za
rezervovanie
termínu
40 € 40 €
Náhrada ušlej mzdy
pri neodhlásení
termínu deň vopred
40 € 40 €
Krátky
administratívny
úkon
10 € 15 €
Dlhší
administratívny
úkon
15 € 20 €
Lokálne ošetrenie 15 € 20 €
RTG snímka
intraorálna, bitewing
10 € 15 €
RTG snímka
extraorálna - OPG
na CD, MAIL
20 € 40 €
3D RTG (CBCT) 60 € 80 €
ANESTÉZIA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Povrchová anestézia
- slizničná
5 € 10 €
Infiltračná anestézia 10 € 20 €
Zvodová anestézia 20 € 30 €
Intraligamentová
anestézia - 1 zub
10 € 20 €
KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Jednoplôšková výplň
zuba - frontálny
úsek
90 € 100 €
Dvojplôšková výplň
zuba - frontálny
úsek
100 € 120 €
Trojplôšková výplň
zuba - frontálny
úsek
110 € 135 €
Jednoplôšková výplň
zuba - distálny úsek
80 € 90 €
Dvojplôšková výplň
zuba - distálny úsek
90 € 110 €
Trojplôšková výplň
zuba - distálny úsek
100 € 125 €
Dostavba zuba 100 € 100 €
Dostavba zuba FRC
čapom
150 € 150 €
Zábrus previslej
výplne, zuba
20 € 20 €
Ošetrenie citlivých
zubných plôšok –
jeden zub
10 € 10 €
Dočasné ošetrenie
zubného kazu
50 € 55 €
Trepanácia zuba - 1
koreňový kanálik
35 € 45 €
Paliatívne
endodontické
ošetrenie - 1
koreňový kanálik
50 € 60 €
Endodontické
ošetrenie – jeden
kanálik
90 € 120 €
Endodontické
ošetrenie – ďalší
kanálik
50 € 110 €
Aplikácia
devitalizačnej vložky
70 € 70 €
Ošetrenie s použitím
kofferdamu / blany
30 € 30 €
CHIRURGICKÉ VÝKONY
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Extrakcia dočasného
zuba alebo koreňa
60 € 65 €
Extrakcia trvalého
zuba alebo koreňa
70 € 80 €
Extrakcia
viackoreňového
zuba
90 € 105 €
Sutúra extrakčnej
rany - atraumatický
šicí materiál
25 € 30 €
Revízia extrakčnej
rany
60 € 75 €
Resekcia
koreňového hrotu
120 € 170 €
Resekcia
koreňového hrotu -
ďalší koreň
50 € 65 €
Komplikovaná
extrakcia zuba
120 € 145 €
Chirurgická
extrakcia zuba
140 € 180 €
Wasmundova
plastika
95 € 150 €
Dekapsulácia zuba 60 € 70 €
Chirurgická kyretáž
– 1 zub
75 € 75 €
Egalizácia
alveolárneho
výbežku
75 € 75 €
Extirpácia cysty 100 € 100 €
Vestibuloplastika v
čeľusti
120 € 120 €
Vestibuloplastika v
sánke
120 € 180 €
Krytie gingiválneho
recesu štepom -
jeden zub
110 € 116 €
Krytie gingiválneho
recesu štepom -
ďalší zub
70 € 75 €
Odber
parodontopatogénn
ych baktérií
90 € 90 €
Excízia makkých
tkanív
60 € 75 €
Histologické
vyšetrenie
35 € 35 €
Intraorálna incízia
dentogénneho
abscesu
30 € 42 €
Výmena drénu 15 € 15 €
Odstránenie
lokálneho dráždenia
30 € 35 €
Frenulektómia 70 € 110 €
Gingivektómia 70 € 80 €
Nadštandardný
spôsob aplikácie
lokálneho
anestetika (karpulkový)
10 € 10 €
Ošetrenie rany
kolagénovou
vložkou (Parasorb)
30 € 30 €
Poextrakčné
ošetrenie
hemostatickou,
antiseptickou,
antiflogistickou
vložkou
30 € 30 €
Lokálna aplikácia
ATB - Metronidazol
(sol.)
10 € 10 €
Aplikácia
aethoxysklerolu
100 € 100 €
IMPLANTOLÓGIA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Zavedenie
implantátu
600 € 600 €
Korunka na
implantát
600 € 600 €
Zavedenie
vhojovacieho
valčeka
50 € 50 €
Sinus lift 500 € 500 €
Augmentácia 400 € 400 €
DENTÁLNA HYGIENA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Leštenie výplní 25 € 25 €
Komplexná
hygiena
(inštruktáž,
nácvik,
odstránenie
zubného kameňa,
fluoridácia)
50 € 80 €
Komplexná
hygiena u detí
(inštruktáž,
nácvik,
odstránenie
zubného kameňa,
fluoridácia)
40 € 90 €
Airflow (1 zub) –
pieskovanie
2 € 2 €
Pečatenie fisúr –
každý zub
20 € 20 €
Domáce bielenie 240 € 240 €
Nosič na bielenie -
jeden zubný oblúk
80 € 80 €
Gél na bielenie 50 € 50 €
Zubný šperk 80 € 80 €
PROTETIKA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Brúsenie zuba 30 € 30 €
Odtlačok alginátový 20 € 20 €
Odtlačok silikónový 30 € 30 €
Totálna snímateľná
náhrada / protéza
350 € 460 €
Čiastočná
snímateľná náhrada
/ protéza
390 € 500 €
Sňatie fixnej
náhrady / 1 zub
80 € 80 €
Rebazácia
protetickej náhrady
100 € 100 €
Korunka -
kovokeramika
300 € 300 €
Korunka - zirkón 350 € 350 €
Chránič na zuby 100 € 100 €

*V cene sú zahrnuté náklady spojené s prevádzkovaním špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo, dentoalveolárna chirurgia a rádiológia, nadštandardné vybavenie, poistenie zdravotníckeho personálu a nájomných priestorov, administratívne poplatky k výkonu praxe, pravidelné školenie zdravotníckych pracovníkov a pod.

Všeobecné podmienky

Kontaktujte nás

Máte záujem o preventívnu prehliadku alebo jednu z našich služieb? Tak neváhajte a kontaktujte nás. Čoskoro vám odpovieme.

zdravotná poisťovňa Union
© 2024 Všetky práva vyhradené pre MediHead, s.r.o.